Handskevalg

Følgende vejledende handskedisciplin foreslås ved håndtering af stærke/farlige kemikalier, medicin m.m.:

 • Undersøg hvilken handsketype, der specielt egner sig til det konkrete stof.
 • Nitril og neopren er generelt mere resistent, men undersøg for en sikkerheds skyld.
 • Undersøg handsken for evt. pin holes inden brug.
 • Brug f.eks. en High Risk handske, der er tykkere og længere.
 • Skift oftere handsker.
 • Skift straks ved stænk.
 • Evt. brug af dobbelthandske.
 • Brug kvalitetshandsker.
 • Vask hænderne med handskerne på i sæbe og vand før de aftages.
 • Bortskaf handskerne straks efter brug.

Oversigt over grundlæggende materiale-egenskaber i forhold til nedenstående kemikalier dvs. om handsken er egnet eller ej.

• = egnet

Kemikalie­grupper Vinyl Natur­gummi Nitril Neo­pren
Opløsnings­midler    
Ketoner    
Bejse - midler
Syrer
Kulbrinte    
Olie  
Fedtstoffer  
Organiske opløsnings­midler    

 

Bemærk at vejledningen kun er generel.

Kontakt gerne GLECO A/S for yderligere information.


Vi tilbyder

 • Konsulenttjeneste, vi har stor viden i forskellige håndteringer, kemikalier, medicin m.m.
 • Vejledning til Cytostatika håndtering.
 • Vi har kemikalieresistensgrad på alle handsker.
 • Alle former for usterile og sterile handsker i Latex, Nitril, Neopren og Vinyl.
 • Speciel usteril High Risk handske i neopren, som er tykkere og længere.
 • Dobbelthandske system.
 • Steril neopren i OP.
 • Steril nitril i OP.
 • Steril røntgen.