Polysilk Unique handsker

Polysilk Unique

0,86 kr.

Resistensgrader for Polysilk Unique engangshandsker

Nedbrydningen defineres som en reduktion af en eller flere af handskens fysiske egenskaber på grund af kemisk påvirkning.

Udsatte handsker kan udvide sig, blive hårdere eller blødere, stivne, krakelere eller blive tyndere.

Listen over resistensgrad er vejledende.

1 = Kemikalier har meget lille effekt

2 = Kemikalier har mindre effekt

3 = Kemikalier har mindre til moderat effekt

4 = Kemikalier har moderat til alvorlig effekt

5 = Kemikalier har alvorlig effekt

IT = Ikke testet

Acetaldehyd 4
Acetone 1
Acetontril 4
Ammonium hydroxid 30% 1
Amyl alkohol 2
Anilin 5
Animalsk fedt 3
Benzalhyd 4
Benzen alkohol 3
Benzen 5
Benzin 4
Benzyl clorid 5
Borax (mættet) 2
Butyl acetat 4
Calcium chlorid 1
Calcium chlorit 2
Calcium hydroxid 1
Carbon tetrachlorid 5
Cellosolve acetat 4
Citrisk syre 3
Cresol 5
Demethyl sulfoxid (DMSO) 4
Dibutyl phthalat 2
Dieselolie 4
Diethyl æter 4
Diethylamin 4
Dimethylformamid 4
Dioctyl phthalat 3
Dioxan 4
Eddikesyre (50%) 2
Ethanol (ætylalkohol) 1
Etyl acetat 1
Etylbenzen 5
Etylglycol 3
Etylsyre 3
Formaldehyd (37%) 1
Fyrretræsolie 4
Glycerin 2
Glycin 2
Hydraulisk olie 5
Hydraulisk væske 4
Hørfrø olie 4
I,I,I, Triklorætan 4
Isooctan 4
Isopropyl alkohol 2
Kapryl alkohol 3
Kerosen 4
Klor (gas) IT
Klorbenzen 5
Kloroform 5
Koh 45% 2
Kokosolie 4
Kultetraklorid 3
Laurisk syre 4
Ligroin 4
Majsolie 4
Maleisk syre 3
Methanol 2
Methyl ethyl keton 4
Methylenchlorid 5
Methylisobutyeketon 3
Metylamin 4
Mineralsk olie 3
Mineralsk sprit 4
Myresyre 2
Mælkesyre 85% 2
N-Heptan 4
N-Hexan 4
Nitrobenzen 5
Oktan 4
Oliesyre 4
Olivenolie 4
Oxalsyre 2
Perchlorethylen 5
Petanol (N Amylalkohol) 2
Pottassium hydroxid 1
Salpetersyre 10% 4
Saltsyre 10% 2
Saltsyre 36% 4
Sodiumhydroxid 1
Stearinsyre (mættet) 2
Svovlsyre 10% 2
Vegetabilske olier 1