Bækkenposer


Vores kraftige Bækkenposer garanterer en sikker håndtering af væsker og fækalier. Bækkenposerne kan absorbere op til 600 ml. kropsvæske og reducerer lugtgener effektivt.

Udviklet til sikker opsamling, håndtering og bortskaffelse af kropsvæsker.

Bækkenposerne placeres i toiletkummen,  og fastholdes via toiletbrættet. Når væskerne er ladt, kan man sikkert tømme toilettet og derefter kassere det.

 

Derfor bør du vælge bækkenposer:

  • Hygiejnisk absorbering af op til 450 ml. kropsvæske
  • Effektiv reduktion af lugtgener
  • Bortskaffes som alm. Bleer
  • Med bindebånd og ekstra superabsorberende indlæg